På svenska

Den sjuttonde Ungdomarnas filosofievenemangen, dvs. Nufit (Nuorten filosofiatapahtuma), ordnas den 11.-12.1.2018 i Paasitorni i Helsingfors. Evenemangets tema är “Perfekt”.

Nufit har ordats varje år sedan 2002. Allt började året 2001 då Ilkka Taipale gav Prometheus-lägrets stöd rf ett förslag: vad om föreningen skulle grunda en årlig tradition av filosofievenemang för ungdomar? Nufit är fortfarande den enda evenemang med mest bara filosofisk program för ungdomar i Finland. Evenemanget fungerar som ett forum där aktiva ungdomar och samhällets maktiga personer mötts och har diskussioner om aktuella ämnen. Tyvärr mest av debatten är ännu på finska.

I början Nufit hade bara 500 besökare, men nu har antalet ökat till ca. 1000 besökare varje år. Temana har varit från den första till den sista (2002-2018) Rättvisa, Frihet, Sanning, Ond, Lust, Förändring, Fördel, Mänsklighet, Makt, Skönhet, Nej, Europa, Kärlek, Fall, Rörelse och Absurd. Fast Nufit har och har haft så många kända talare och besökare, nästan allt arbete bakom evenemanget är gjort frivilligt och utan betalning. Utöver arbetsgruppen av cirka tio volontär jobbar många talare och andra som frivilliga i evenemanget.

Arbetsgruppen består av medlemmar från Helsingin nuoret ajattelijat rf, Prometheus-lägrets stöd rf, Helsingfors Universitäts filosofistudenternas ämneföreningen Dilemma ry och Filosofi- och livsåskådningvetenskapetlärarnas förening FETO ry.