EHDOTA TEEMAA SEURAAVALLE NUORTEN FILOSOFIATAPAHTUMALLE!

Nufit 2023 teema päätetään syyskuun aikana, ja tällä lomakkeela jokainen Nufitista kiinnostunut voi ehdottaa omia suosikkejaan tammikuun keskustelujen yläotsikoksi. Hyvä teema voi olla kysymys, avainsana tai lentävä lause, josta riittää keskustelua niin filosofisiin, tieteellisiin, taiteellisiin kuin poliittisiin aiheisiin. Hyvä teema voi tuoda uusia näkökulmia sellaisiin alati ajankohtaisiin ja kaikkien huulilla oleviin ilmiöihin kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sodat ja uudet teknologiat. Toisaalta hyvä teema voi luoda merkityksellistä uutta keskustelua myös historiasta, arjesta, sukupolvikokemuksista, saavutetusta hyvinvoinnista sekä yhteisesti arvokkaiksi koetuista asioista. Lähetä teemaehdotuksesi tällä lomakkeella: https://tinyurl.com/49z64jaw

Jos sinua alkoi kiinnostaa liittyminen Nufit 2023 työryhmään, jossa päätökset teemasta ja alustuksien aiheista tehdään, voit hakea mukaan tällä lomakkeella: https://tinyurl.com/2p85ybj2