Sokrates-väittelyn aiheet 2023

Luokiolaisten Sokrates-väittelykilpailu palaa vuonna 2023 Nufitin ohjelmaan. Tulevien väittelyiden aiheet ovat:

1. Terveys on tärkein arvo.

2. Terve sielu terveessä ruumiissa on kaunis.

3. Sairaaseen yhteiskuntaan sopeutuminen ei ole tervettä.

4. Kärsimys on osa tervettä elämää.

5. Ihmisellä on velvollisuus pysyä terveenä.

6. Filosofia edistää terveyttä vapauttamalla ihmisen epärationaalisista tunteista.

7. Taiteen tehtävä on parantaa terveyttä.

8. Yhteiskunnan tehtävä on taata terve sielu terveessä ruumiissa.

9. Sairaus ei ole yksilössä, vaan yhteisössä.

10. Terveys on normatiivinen käsite.

11. Terveys on kulttuurisidonnaista.

12. Terveys on valtaa.

13. Ihmisellä on sielu.

14. Filosofia on ajattelun sairaus: käsitteellistä sekaannusta, josta olisi hyvä vapautua.

15. Ihmiskehon rajat on ylitettävä pidemmälle teknologian avulla.

16. Psykologisesti terve ihminen kykenee rakastamaan ja tekemään työtä. -epäsuorasti Sigmund Freudilta

17. Nationalismi on lastentauti. Se on ihmiskunnan tuhkarokko. -Albert Einstein

Enemmän tietoa tulevasta väittelystä osoitteessa: http://www.feto.fi/sokrates-vaittelykilpailun-aiheet-on-julkaistu/